Johan Pedersen Rudbeck (Ane S128)
*1550 på "Rudbeck", +1603 i Örebro
Forældre


Gift 1579 med
Kristina Persdotter Boose, *1557 i Åskog, Almby sogn, Ørebro, +1620 i Västerås.


Børn
Ref. Nr. Navn Født Død
S.I Petrus Johannis Rudbeckius d.ä. 17-01-1578 26-08-1629
S.II Johannes Johannis Rudbeckius d.ä. 03-04-1581 08-08-1646
S.III Jacob Rudbeckius 1583 1640


Herredsskriver i Väster Nerike.
Stadsskriver i Örebro.
Amtmand hos Hertug Karl.
Johan Pedersen Rudbeck dør under pesten i 1603 og ligger begravet i Örebro, (sammen med hustruen og 5 børn?). Det har t.d. ikke været muligt at finde optegnelser om andre end de tre ovennævnte børn.