Jes (Pedersen) Rudbeck (Ane 128)
* ?, + ca. 1617.

Forældre Gift med
NN

Børn
Ref. Nr. Navn Født Død
128.I (Ane 64) Mouritz (Jessen) Rudbeck ? 1645
128.II Hans (Jessen) Rudbeck

Jes Pedersen Rudbeck, antager navn efter gården "Rudbeck", som han overtager i 1604. Han må allerede på dette tidspunkt have været en gammel mand, da han kun har gården til 1617, hvor sønnen Mouritz overtager den.
Han har også en gård i Skovby og har desuden indtaget en stilling hos Hertugen, og senere hos de Kgl. Amtmænd, enten som Hus- eller Ridefoged, idet han er bemyndiget til at idømme bønderne bøder.