Peder (Mouritzen) Rudbeck (64.I) (Ane 32)
* 16??, +9/12-1719 i Sønderballe, Hoptrup.

Forældre 

Gift med
Mette NN.


Børn
Ref. Nr. Navn Født Død
32.I (Ane 16) Nis (Pedersen) Rudbeck 16?? 24/11-1731
32.II Oluf (Pedersen) Rudbeck ? ?


Peder (Mouritsen) Rudbeck overtager omkring 1655 en gård i Sønderballe. Han bliver kort tid efter idømt en bøde på 2 Daler, fordi han til sit bryllup har indbudt 1 person mere, end Kgl. Majestæts Mandat tillader.
Ved begravelsen blev der anvendt "de store lys", så han må nok have tilhørt de mere velstillede gårdmænd i sognet.
Herudover vides kun at der i al fald er to sønner, Nis og Oluf, hvor Nis bliver stamfader til slægtens Flovt linie, medens Oluf nævnes som skipper og købmand i Åbenrå i 1711, og i 1734 optrådte han som en Fadderne for Oluf Pedersen Rudbeck, søn af Peder Jørgensen Rudbeck på "Rudbækgård"