Mouritz (Jessen) Rudbeck (128.I) (Ane 64)
* 15xx, +1645

Forældre 


Gift med
Ingeborg NN.


Børn
Ref. Nr. Navn Født Død
64.I (Ane 32) Peder (Mouritzen) Rudbeck16?? 09-12-1719
64.II Jørgen (Mouritzen) Rudbeck 1635 1723
64.III  Jes (Mouritzen) Rudbeck 16?? 1691


Mouritz Jessen Rudbeck, overtager i 1617 gården "Rudebæk" efter faderen og giver 20 Daler i indfæstning.
Han har derefter gården indtil 1645, hvor han antages at være omkommet under Torstensens invasion, der under Trediveårskrigen lå på egnen og ventede på lejlighed til at gå over til Fyn.
"Rudbeck" omtales i denne periode som liggende øde.
I 1646 optræder en Jørgen Andersen på gården, gift med Mouritz Jessen Rudbeck's enke, han har kun gården indtil Ingeborg's søn Jørgen Mouritzen Rudbeck selv kan overtage den.