Opdateret:07-02-2016
Efterkommere

               
Slægten Rudbeck fra Øsby sogn
om
Jørgen Rudbeck
og hustru
Cathrine Enevoldsen (f. Hansdatter)

og deres efterkommere fra slægtsgården i Flovt,
 Efterkommerne tæller flere tusinde personer, her er i første omgang medtaget de efterkommere der er født Rudbeck.
Den kvindelige linie er påbegyndt udbygget i December 2004, med de oplysninger jeg har i mit slægtsforskningsprogram og fra de mange, mange mails og breve jeg i årenes løb har modtaget fra familiemedlemmer der har været inde på dette web-site. Herudover er der lagt de data ind jeg p.t. kender om familien på min mors side.

Forklaring til Ref. Nr.
1. generation har ref. nr. med romertal =  I, II o.s.v.
2. generation har ref. nr. med romertal + stort bogstav = I.A, I.B o.s.v.
3. generation har ref. nr. med romertal + stort bogstav + arabertal = I.A.1, I.A.2 o.s.v.
4. generation har ref. nr. med romertal + stort bogstav + arabertal + lille bogstav = I.A.1.a, I.A.1.b o.s.v.
5. og efterfølgende generationer har herefter skiftevis arabertal og små bogstaver.

Denne opbygning af ref. nr. bevirker at hvert medlem af slægten får sit eget registreringsnummer, som der kan bygges videre på, når der kommer børn, børnebørn o.s.v.
Med lidt øvelse kan man stedfæste enhver person i forhold til sig selv.

Dog er det ikke helt perfekt, da jeg har benyttet mig af nogle eksisterende Ref. Nr. og herved er kommet lidt i klemme, da jeg besluttede at gå videre med den svenske gren og min mors gren af familien, jeg blev derfor nødt til at "konstruere" en fortsættelse.
De svenske Ref. Nr. begynder alle med "S".
Ref. Nr. i min mors linie begynder med "1", og disse sider har også en anden baggrundsfarve.

 

8. juni 2015

Under arbejdet med at opdatere slægtsbogen, har jeg fundet en del fejl i nummereringen. Nogle personer er slet ikke nævnt og nogle er ikke nævnt i den rigtige 'født rækkefølge'. De mange fejl har jeg set mig nødsaget til at rette, så derfor vil bl.a. alle der havde romertal II som første ciffer, nu have  romertal III  som første ciffer.